Bhunaigh an cóiréagrafaí agus stiúrthóir Michael Keegan-Dolan (Mícheál Mac Aodhagáin-Ó Dobhailen), atá aitheanta go hidirnáisiúnta, Teaċ Daṁsa sa bhliain 2016. Tógann seo ar an rath a bhí air agus é ina Stiúrthóir Ealaíne ag an gcompántas rince Fabulous Beasts. Thar 30 bliana dá saol gairmiúil bhí sé ina léiritheoir ar léiriúcháin a bhain amach cáil idirnáisiúnta, leithéidí Rian, Rite of Spring, Giselle, the Bull agus – le déanaí – Swan Lake/Loch na hEala. Bunaíodh Teaċ Daṁsa mar shlí chun ceangal níos doimhne a dhéanamh le traidisiúin, teanga agus ceol na hÉireann, agus léiríonn sé aistear leanúnach Mhíchíl chun saothair rince agus drámaíochta a chruthú a bhfuil a n-áit dúchais – an áit as a dtagann siad – le brath go soiléir orthu.

Tá camchuairteanna móra tugtha ag na léiriúcháin cheannródaíocha as a bhfuil cáil bainte amach ag Michael, in Éirinn, An Danmhairg, Sasana, An Ghearmáin, An Fhrainc, An tSualainn, An Spáinn, Singeapór, Lucsamburg, An Rúis, An Chóiré Theas, Ceanada, SAM, An Astráil agus an Nua Shéalainn. Le linn 2019 beidh Loch na hEala/Swan Lake ag taisteal go dtí An Astráil Thiar agus Meiriceá Thuaidh, ag taisteal go Nua Eabhrac, LA, Minnesota, Michigan, North Carolina agus Ottawa i gCeanada.

Tá cuid mhór duaiseanna idirnáisiúnta bainte amach ag saothair Michael, Duais Amharclannaíochta an Irish Times, an UK Critics‘ Circle National Dance Award agus Duais Bessie (New York Dance and Performance Award) i 2013, anuas ar a bheith ainmnithe i gcomhair trí Dhuais Olivier i Londain.

An Ról

Cruthaíodh an ról nua seo laistigh den eagraíocht chun eagrú a dhéanamh ar oifig agus bunáit bhaile an chompántais i gCorca Dhuibhne, Co. Chiarraí, ag cinntiú go bhfeidhmíonn réimsí riaracháin agus airgeadais an chompántais go réidh éifeachtach, chomh maith le bheith ag cur tacaíocht ar fáil don Stiúrthóir Ealaíne agus an Léiritheoir.

An rud is tábhachtaí dúinne, ámh, ná an duine ceart a aimsiú – duine a bhainfidh sult as an dúshlán a bhaineann le bheith ina chuid d’fhoireann bheag fhuinniúil agus as an deis chun chun ár n-aisling a fhíorú.

Tréithe an Duine atá á Lorg:

  • Beidh ar a laghad trí bliana taithí acu i ról ábhartha, sna taibhealaíona is fearr.
  • Beidh siad go maith ag obair mar chuid d’fhoireann, go minic faoi bhrú, agus a bheith ag láimhseáil réimse de chúraimí éagsúla lucht na foirne.
  • Beidh meon réamhghníomhach acu dírithe ar an sprioc a bhaint amach ar ais nó ar éigin, ag glacadh tús áite chun spriocanna straitéiseacha an chompántais a bhaint amach.
  • Beidh siad slachtmhar críochnúil ó thaobh a gcuid oibre, le haird ar leith ar mhionsonraí.
  • Bainfidh siad sult as réimse leathan freagrachtaí agus cúraimí, toilteanach glacadh le hobair leadaránach i dteannta obair níos spéisiúla an chompántais.
  • Beidh siad compórdach ag obair ar a aonair chomh maith le mar chuid d’fhoireann.

Beidh an té a cheapfar ina chónaí i gCorca Dhuibhne nó sásta bogadh ann.

Tuilleadh sonraí le fail ach cuairt a thabhairt ar www.teacdamsa.com

Ba cheart iarratais a chur go dtí Johnny O’Reilly (johnny@teacdamsa.com)

More Info
Date Posted: 11 January 2019
Don't forget to say you saw the job on our site! The jobs board got 140,000 unique visits last year. That's 2,500 each week.